הקונפליקט הביולוגי – חלק 4

הקונפליקט הביולוגי – חלק 4

בחלק זה אנו מראים כיצד תוכנית ביולוגית משמעותית מיוחדת מתחילה כתגובה למצב הנחווה כקונפליקט ביולוגי, שהוא תהליך המוגדר בחוק הטבע הביולוגי הראשון. בנוסף נחקור את תוכן הקונפליקט כמו גם תיאום ההתרחשות בשלושת הרמות.
הנה התייחסויות ומקורות:

1) שיר זה מתאר יפה היבטים אחדים ברמת הנפש של שלב פעיל חזק בתב”מ + מילים [עברית]
2) מאמר על חוק הטבע הביולוגי הראשון  [עברית]
מאמר על חמשת החוקים, ועוד אחד על המודל המדעי שמאחוריהם [עברית]
מאמר על חמשת החוקים מאתר LearningGNM עם תמונות רבות של מוקדים מוחיים [אנגלית]
3) פרטים על השינויים התפקודיים ברמת האיבר, בחלק 6 של סדרה זו.
4) מאמר על חוק הטבע הביולוגי הראשון ומאמר
התיחסות ביקורתית ורקע חשוב להופעתו של חוק הטבע הראשון [עברית]

5 Biological Laws of Nature

German New Medicine, Germanic New Medicine, Dr. Hamer, 5BN, GNM, 5BL, 5 Natural Laws of Biology

On this page you will find an introductory video series on the New Medicine’s 5 Natural Laws of Biology (5BN), which are also known as German New Medicine (GNM).
The biological laws were discovered by Dr. med. Ryke Geerd Hamer.