מעט מהניסיון שלי עם חמשת החוקים הביולוגיים

מעט מהניסיון שלי עם חמשת החוקים הביולוגיים

הדבר המרגש ביותר בהקשר לחמשת החוקים זה להיות מסוגל ליישם אותם באופן מעשי, כמובן לאחר שהכרתם אותם. ברוב הגדול של המקרים ניתן לדעת מה הם התסמינים, באיזה שלב נמצאת התוכנית הביולוגית המיוחדת, מה נתיב הפעולה ההגיוני ביותר ולעיתים גם את המשך הצפוי של התסמינים. במהלך השנים הייתי עד לתריסרי תסמינים בעצמי, אצל בני משפחתי ואצל חברים, ודרכם קיבלתי ניסיון רב ערך. להלן כמה מהמקרים שעסקתי בהם. כדי לשמור על הפרטיות, אני תמיד מדבר כאן באופן אנונימי על “לקוחות”.

Created On Diagnosis Of Interest
05/07/2021 Covid-19 (with intensive care and acute danger to life) In the context of the Corona crisis with cause in the coercive measures of the mask obligation.
05/06/2021 Severe fatigue, nausea, headache In the context of the Corona crisis. With accurately predicted duration and epi crisis
01/20/2020 Secretory otitis media Precise prediction of the duration of symptoms based on the analysis
11/18/2018 Coccyx pain / coccygodynia Funny, because directly related to my work on “Disease is Different”
11/18/2018 Sudden loss of voice / aphonia Small symptom, but exact immediate validation and confirmation
11/17/2018 Sting on the heart Hormonally recurring SBS with prediction of the next occurrence
11/17/2018 Sudden hearing loss Good to understand example
03/21/2018 Tendonitis/RSI syndrome Since the cause of the pain was not found in conventional medicine, the “embarrassment diagnosis” Lyme disease was added …
03/21/2018 Neuralgia on fingertip
01/30/2018 Coffee allergy Gradual resolution of multiple symptoms
01/30/2018 Eczema / Neurodermatitis Bullseye when soliciting conflict resolution
01/30/2018 Apple allergy Dissolution of allergy since schooldays
12/21/2017 Hypersensitivity bladder
12/18/2017 Epileptic seizure Prediction of a single attack
12/18/2017 Dust mite allergy Resolution without knowledge of the triggering situation in infancy
08/20/2016 Back pain / lumbago Exact prediction of the time years in advance
05/24/2015 Pepper allergy Resolution of a 40 year food intolerance old allergy
05/23/2015 Nail bed infection / Panaritium
01/29/2015 Viral infection / bronchitis Exact prediction of the duration of the symptoms
01/23/2015 Cystitis Full recognition of the 2 phases

5 Biological Laws of Nature

German New Medicine, Germanic New Medicine, Dr. Hamer, 5BN, GNM, 5BL, 5 Natural Laws of Biology

On this page you will find an introductory video series on the New Medicine’s 5 Natural Laws of Biology (5BN), which are also known as German New Medicine (GNM).
The biological laws were discovered by Dr. med. Ryke Geerd Hamer.